Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Paard vaccinatie Dier-N-artsen

Vaccineren

Voor paarden geldt dat geen enkele vaccinatie verplicht is. Uiteraard is het wel aan te raden om uw paarden goed te vaccineren en om onder andere deze reden stellen organisaties welke verantwoordelijk zijn voor wedstrijden en evenementen wel minimaal de influenza vaccinatie verplicht. Maar ook pensionstallen stellen eisen aan de vaccinatiestatus van paarden voordat deze op dergelijke stallen worden toegelaten. Op de meeste plekken is dan ook de influenza- en tetanus vaccinatie verplicht, soms ook vaccinatie tegen rhinopneumonie.

DE FNRS (nationaal) en de FEI (internationaal) hanteren beide hun eigen regels wat betreft vaccinatie op de door hen georganiseerde wedstrijden. Wilt u officiële wedstrijden rijden, dan zal uw paard aan deze regels moeten voldoen.

KNHS

Om aan wedstrijden van de KNHS te mogen deelnemen moet het paard minimaal correct gevaccineerd zijn tegen influenza. Dit houdt het volgende in:

  • Basisvaccinatie (2 vaccinaties met een tussentijd van minimaal 21 en maximaal 92 dagen)
  • Boostervaccinatie (minimaal 5 maanden en maximaal 6 maanden na basisvaccinatie. Let op, dit is enkel verplicht voor dieren geboren na 31-12-2021.
  • Jaarlijks na basisvaccinatie (dieren geboren voor 31-12-2021) of jaarlijks na boostervaccinatie (geboren na 31-12-2021), uiterlijk op dezelfde datum.
  • De laatste vaccinatie mag niet binnen de laatste 7 dagen vóór de wedstrijd gegeven zijn.
FEI

De FEI organiseert internationale wedstrijden en hebben een andere regelgeving dan de KNHS. Zij hanteren de volgende regels

  • Basisvaccinatie (2 vaccinaties met een tussentijd van minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen)
  • Continu herhaling binnen 6 maanden + 21 dagen na de laatste vaccinatie.

Vaccinatie vergeten

Het kan natuurlijk gebeuren dat u de vaccinatie van uw paard bent vergeten, dit komt regelmatig voor. Hierdoor klopt het vaccinatieschema niet meer. Vaak worden dierenartsen gevraagd om de datum in het paspoort aan te passen, zodat het paard weer wordt toegelaten op wedstrijd of keuring. Dit is fraude, maar u paard is ook minder goed beschermd doordat de afweer laag kan zijn. Verstandiger is in zo’n geval om de basisvaccinatie te herhalen, dan weet u zeker dat de bescherming ook weer optimaal is.

Doorzoek de website