Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Identificatie en registratie

Identificatie en registratie

Alle paarden in Nederland moeten een paspoort én chip bezitten, wanneer ouder dan 6 maanden leeftijd.  Sinds april 2021 is er een centrale database waarin geregistreerd is wie de houder en/of eigenaar van een paard is en waar het paard wordt gehuisvest. Deze database is van Ondernemend Nederland (RVO). Het in kaart brengen van alle paardenhouderijen in Nederland is belangrijk om in de toekomst uitbraken van besmettelijke dierziekten in kaart te kunnen brengen, maar ook om voedselveiligheid te waarborgen.Een paardenhouderij is een breed begrip in deze; elke locatie waar een paard meer dan 30 dagen verblijft is een houderij. Dit kan dus ook een weiland zijn.

De verantwoordelijkheid voor correcte registratie ligt bij de paardenhouder, dus bij de eigenaar van de locatie waar het paard verblijft. Niet bij de eigenaar van het paard. Wanneer paarden voor korte tijd (bijv. op wedstrijd) op een andere locatie verblijven, hoeft dit niet in de centrale database worden geregistreerd maar dit moet wel worden bijgehouden in een eigen (lokale) administratie.

Paspoort voor paarden

Een paardenpaspoort is een verplicht Europees identificatiebewijs dat wordt uitgegeven en geregistreerd door een geautoriseerd paspoort-uitgevende instantie. Hier staan in ieder geval het levensnummer, de geboortedatum, de diersoort, geslacht en kleur van het dier vermeld. Ook het chipnummer (of wel transpondernummer) wordt in het paspoort opgenomen.

Het paspoort dient altijd bij het paard aanwezig te zijn, zowel op stal als tijdens transport. Dit geldt niet voor eigendomspapieren en stamboekpapieren.

Het paspoort zelf is geen bewijs van eigendom, ook niet wanneer het paardenpaspoort op naam staat.

Chippen van paarden

Alle paarden, pony’s en ezels in Nederland dienen sinds 1 juni 2009 verplicht een chip én paspoort te hebben, vanaf 6 maanden leeftijd. Wanneer dit niet het geval is, bent u in overtreding. Gekwalificeerde dierenartsen, erkende paardenartsen en chippers zijn geboegd om een paard te chippen en de bijbehorende formulieren in te vullen en schets te maken. Dit gebeurd op het I&R formulier (identificatie en registratie). Dit wordt ondertekend door zowel dierenarts als eigenaar en opgestuurd naar de paspoort-uitgevende instantie, zoals het stamboek of de KFPS.

Bij het stamboek dienen de formulieren vaak bij deze instantie te worden aangevraagd, gaat het om een paspoort zonder stamboek kan er een algemeen formulier worden ingevuld via het KFPS.

Doorzoek de website