Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Lasertherapie - Dier-N-artsen Diergeneeskunde

Lasertherapie

Lasertherapie is een behandeling die laserstralen van verschillende golflengten op het bestraalde weefsel afstuurt om zo warmte en energie vrij te stellen. Het is een goede manier om in het weefsel ontsteking, zwelling en pijn te verminderen. Dit doet de lasertherapie op meerdere manieren. Ten eerste zal er meer energie vrijkomen in de weefsels en zullen cellen daardoor beter kunnen functioneren. Ten tweede wordt de pijngrens in het weefsel verhoogd waardoor het weefsel minder pijnlijk zal zijn. Ten derde zal het weefsel opwarmen waardoor de bloedvaten verwijden en de circulatie in het weefsel verbetert. Ten vierde remt de laser therapie ontsteking in het weefsel doordat bepaalde regulerende eiwitten zullen toenemen.

Lasertherapie wordt veel ingezet bij peesblessures, spierproblemen en wonden.

Doorzoek de website