Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Aankoopkeuring - Diernartsen Diergeneeskunde

Aankoopkeuring

Een paard is een kostbaar bezit. Daarom is het raadzaam om bij de aankoop van een paard, de gezondheid van het dier te laten beoordelen door een dierenarts. De dierenarts zal middels een aankoopkeuring inschatten of het dier geschikt is voor het doel dat u in de toekomst met het paard voor ogen heeft. Ook eisen veel verzekeringen dat het paard gekeurd wordt alvorens het te accepteren in de verzekering.

Tijdens de keuring volgt de dierenarts een standaard protocol waarbij de verschillende orgaansystemen (ogen, hart, longen, beenderen, etc.) worden nagekeken en het paard in beweging wordt beoordeeld. Voor dit laatste wordt gekeken naar het paard in de drie gangen op zachte ondergrond, harde ondergrond en na buigen van het been (de buigproef). Alle bevindingen worden op een standaard keuringsformulier genoteerd.

U kunt kiezen om het paard aanvullend ook röntgenologisch te laten keuren. Hierbij wordt gekeken hoe de botten eruit zien op lokalisaties waar het vaakst letsels voorkomen. Denk bij een jong paard aan OCD fragmenten, bij een oud paard aan bijvoorbeeld artrose. Belangrijk is een juiste interpretatie van de röntgenfoto’s, aangezien niet iedere bevinding een gevolg voor de gezondheid van het paard hoeft te hebben. De dierenarts zal hierin dan ook passend advies geven.

Natuurlijk is geen enkel paard perfect. De dierenarts zal altijd opmerkingen hebben die in meerdere of mindere mate een belang zullen hebben voor de toekomst van het paard. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het toekomstplaatje dat u als nieuwe eigenaar voor ogen heeft met het paard. Op deze manier is de uitkomst van een keuring als het ware een soort risico-analyse, waarbij de dierenarts inschat in hoeverre de gevonden bemerkingen een risico zullen vormen voor het beoogde doel van het paard. We spreken zelden nog van goed- of afkeuren. De toekomst voorspellen is daarnaast ook voor een dierenarts niet mogelijk, een keuring is altijd een momentopname.

Doorzoek de website