Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Doping

Doping is het gebruik van (dier)geneesmiddelen die de prestatie kunnen beïnvloeden tijdens wedstrijden. Hier is dan ook met name in de sport veel aandacht voor, om deze eerlijk en gezond te houden. Zowel de KNHS als de FEI doen beide steekproefsgewijs onderzoek naar doping gebruik. Elke deelnemer kan voor dit onderzoek worden geselecteerd, in elke discipline of niveau. Voor het onderzoek wordt urine en bloed afgenomen, dit wordt opgestuurd waarna er in een laboratorium onderzoek zal worden gedaan naar het voorkomen van verboden middelen.

Voor doping-positieve middelen zijn wachttijden bekend, dit houdt in dat bekend is hoelang u moet wachten tot het middel volledig uit de bloedbaan van het paard is verdwenen alvorens u weer op wedstrijd kunt. In enkele gevallen is het mogelijk om met een brief van de dierenarts op wedstrijd te gaan vóór deze wachttijd is verstreken. De FEI houdt een lijst bij van alle verboden en alle ‘gecontroleerde’ middelen, de KNHS volgt deze zelfde lijst. Houdt er rekening mee dat dit niet alleen middelen betreft die door de dierenarts worden voorgeschreven, ook supplementen of kruiden kunnen leiden tot een positieve doping controle.

Doorzoek de website