Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Corona bij paarden

Bij veel diersoorten komen allerlei varianten van coronavirussen voor. In principe zijn deze varianten diersoort specifiek en blijven dus over het algemeen bij hun eigen diersoort.

Corona bij paarden kennen we al jaren als ECoV (equine corona virus), wat we zien bij veulens en soms ook bij volwassen paarden. Deze variant van het corona-virus is niet besmettelijk voor andere diersoorten of de mens. Tussen paarden onderling kan het zich wel snel verspreiden.

Belangrijk om te weten: het COVID-19 virus waar wij als mensen mee te maken hebben en het coronavirus bij het paard (ECoV) behoren wel tot dezelfde virusgroep, maar hebben in de praktijk niets met elkaar te maken. Voor zover bekend wordt de mens niet ziek van het paardenvirus en worden paarden niet ziek van het mensenvirus.

Verschijnselen

Het equine coronavirus komt vooral voor bij jonge veulens. Sinds enkele jaren weten we dat het virus ook ziekte kan veroorzaken bij volwassen paarden. In het algemeen komen infecties met ECoV weinig voor.

Veulens
Koorts
Niet drinken
Sloom
Koliek
Volwassen paarden
Hoge koorts
Slechte eetlust
Lusteloosheid
Dunne mest/diarree (10-25%)

Zonder behandeling kan het veulen komen te overlijden.

De infectie gaat vaak snel door de stal en uitbraken komen over het algemeen meer voor in het winterseizoen. Besmetting vindt plaats door direct contact tussen paarden en door contact met besmette mest.

Diagnose en behandeling

De diagnose kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek of mestonderzoek. Echter is de periode waarin het virus via de mest wordt uitgescheiden maar heel kort, waardoor de pakkans bij mestonderzoek minder groot is.

De behandeling is met name gericht op symptoombestrijding, aangezien er geen direct geneesmiddel beschikbaar is. De behandeling zal dus met name gericht zijn op het remmen van de koorts, aanvullen van vocht, etc. Het gebruik van virusremmers is bij paarden nog niet zinvol gebleken.

Preventie

Om besmetting te voorkomen is het belangrijk zieke dieren te isoleren en de rest van de paarden goed te monitoren. Ook is het zinvol om nieuwe paarden op de stal 3 weken in quarantaine te houden. Echter blijkt dit in de praktijk vaak niet haalbaar.

Helaas is er geen vaccin tegen het equine coronavirus beschikbaar. Er is wel een vaccin beschikbaar voor kalveren, maar dit heeft bij paarden onvoldoende effect.

Actueel

De beste zorg voor uw paard

Kwaliteit, innovatie en laagdrempeligheid. Dat is waar Lingehoeve Diergeneeskunde voor staat. We werken met een team van toegewijde dierenartsen en paraveterinairen die ieder hun eigen interessegebied hebben en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

 

Doorzoek de website