Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Huisvesting en verzorging van pluimvee

Kippen houden is een geweldig leuke hobby: ze zijn leuk om naar te kijken, leggen met een beetje geluk regelmatig een ei en ze zijn niet veeleisend. Toch hebben ze wel de juiste verzorging nodig om gezond te blijven. Nog regelmatig worden wij bij een zieke kip geroepen waarvan de ziekte voorkomen had kunnen worden met de juiste verzorging.

Het houden van een gezond koppel kippen begint met de aanschaf. Koopt u eieren en broedt u ze zelf uit? Lees u dan goed in over het gebruik van de broedmachine en de juiste instellingen. Broed altijd alleen eieren van gezonde hennen en fok de kuikens bij voorkeur ergens op waar nog nooit kippen gezeten hebben. Als u (volwassen) dieren koopt, let dan altijd op dat de dieren er gezond en schoon uitzien en houdt nieuwe dieren altijd minimaal vier weken apart van de dieren die u al heeft, zodat u geen ziektes introduceert.

Over de voeding van kippen kunnen we in de basis vrij kort zijn: een volledig voer in de vorm van een geperste (leg)korrel is altijd het best.
Als dieren gemengd graan krijgen, hebben ze de neiging om vooral de lekkere dingen te eten en niet de gezonde dingen. Ze kunnen dan tekorten krijgen en uiteindelijk zelfs ziek worden. Het kan natuurlijk geen kwaad om als “beloning” of om de dieren mak te houden, af en toe wat graan bij te geven, maar zie het als extraatje, dus hou het beperkt!
Natuurlijk is het voor kippen belangrijk dat ze altijd voldoende vers drinkwater hebben.
Het is in Nederland trouwens officieel verboden om landbouwhuisdieren (kippen vallen onder de landbouwhuisdieren) te voeren met “keukenafval en etensresten of voedermiddelen die keukenafval en etensresten bevatten of daarvan afkomstig zijn”. U mag kippen dus geen keukenafval te eten geven.

Kippen stellen niet heel veel eisen aan hun huisvesting, maar aan een paar voorwaarden moet toch wel voldaan worden. Zo hebben kippen graag een schoon, droog en tochtvrij nacht-/binnenverblijf. Wij horen onderweg nog wel eens dat mensen denken dat een kippenhok niet uitgemest hoeft te worden, maar dat is niet waar! Als kippen langdurig op hetzelfde strooisel lopen, kunnen er ziektes optreden die we anders niet zien, zoals klinische coccidiose en bumble foot (pododermatitis).
Omdat kippen vaak “op stok” slapen, is het goed om te zorgen voor zitstokken. Ga uit van minimaal 15 cm per aanwezige kip, dan heeft iedereen een plekje om te zitten. Hou er rekening mee dat kippen ’s nachts veel poepen, dus onder de zitstokken zal over het algemeen makkelijk mest ophopen. Precies bij het voer of bijvoorbeeld de uitgang van het nachthok is dat natuurlijk niet zo handig.
Leggen uw kippen eieren? Zorg dan ook voor legnesten, minimaal één legnest per zeven dieren, maar liever iets meer.
Kippen zijn gek op scharrelen, dus een uitloop vinden ze heerlijk, liefst met schuilmogelijkheden, want roofvogels willen weleens een kip proberen te vangen.

Is dit spoed?

Wij zijn altijd bereikbaar voor spoedgevallen, maar soms is het voor een eigenaar lastig om in te schatten wat spoed is. Belangrijk om te weten: als u denkt dat het spoed is, dan kunt u altijd bellen, ook in het weekend en ook midden in de nacht. Daar zijn we voor. En als u twijfelt of iets spoed is, dan mag u ook bellen, daar zijn we ook voor.
U kunt ook het onderstaande schema gebruiken als richtlijn.

 

Wat ziet u Wat u doet
- Een grote (meer dan een paar centimeter) of flink bloedende wond
- Een cloaca die uitpuilt
- Een kip die niet meer op de poten kan staan, maar blijft liggen
- Iedere situatie waarvan u denkt dat het spoed is, maar die niet in dit rijtje staat
Onmiddellijk bellen, ook in het weekend of midden in de nacht
- Een slome kip die bol zit
- Bij ademhalingsproblemen (proesten, snot, hijgen/met de snavel open ademen)
- Een bleke kam en lellen
- Een plotseling kreupele kip
- Een kip die dronken lijkt/met de poten sleept
- Een kip (of kuiken) die naar boven kijkt en de kop op de rug legt (sterrenkijker)
- Een kip die niet (genoeg) eet of drinkt
Dezelfde dag bellen, ook buiten het spreekuur
- Een kip die langzaam maar zeker slechter gaat lopen en kreupel wordt
- Kippen die afwijkend gedrag vertonen, maar wel goed eten en drinken
- Kippen die (plotseling) minder eieren leggen dan verwacht
- Bloedluizen in het nachthok of op de kippen zelf
- Dunne of anderszins afwijkende mest
- Als u denkt dat uw kippen ontwormd moeten worden
Bel bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 9 uur.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website