Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Zieke koe Dier-N-artsen

Zieke koe

Een gezonde koe vreet goed, is attent, staat en loopt makkelijk en geeft de verwachte hoeveelheid melk. We vragen dagelijks veel van onze melkkoeien en om aan die verwachting te voldoen, moeten ze gezond zijn en blijven. Hoe sneller een ziek dier behandeld wordt, hoe sneller ze opknapt en hoe beter ze weer terug komt in productie. Bovendien ontwikkelen dieren die ziek zijn makkelijk secundaire problemen, zoals een lebmaagverdraaiing.

Wel of niet ziek?

Niet alle koeien die een dag minder attent zijn, of net niet de verwachte hoeveelheid melk geven, zijn ziek, maar hoe ziet u als veehouder nu het verschil?

Vijf belangrijke punten waar u naar kunt kijken:

  • Temperatuur: een normale gezonde koe heeft een temperatuur tussen de 38,0℃ en 39,0℃. Kalveren hebben vaak een iets hogere temperatuur. Tot 39,2℃ is bij een gezond kalf nog volledig normaal.
  • Pensvulling en mestconsistentie: een gezonde koe heeft een goed gevulde pens en geen diarree. Als de pensvulling en/of mestconsistentie afwijkend zijn, wijst dat op problemen aan het verteringsstelsel. Let op: verteringsproblemen kunnen ook secundair aan andere problemen optreden (bijvoorbeeld als gevolg van te weinig vreten).
  • De uier en de melk: koeien kunnen van een uierontsteking ernstig ziek zijn. Ook koeien die (net) droog staan kunnen een uierontsteking krijgen. Als de uier hard of (te) warm aanvoelt, of als de melk afwijkend is (vlokken, waterig, te dik of rood bijvoorbeeld), is er waarschijnlijk sprake van een uierontsteking.
  • Uitvloeiing uit vulva: ook bij gezonde koeien kan er uitvloeiing uit de vulva zichtbaar zijn, maar stinkende uitvloeiing en alle niet-heldere uitvloeiing moet als afwijkend beschouwd worden. Bij afwijkende uitvloeiing kan sprake zijn van een (acute of chronische) baarmoederontsteking of een dier kan te vroeg kalven of verwerpen.
  • Poten en gang: koeien horen niet kreupel te zijn of met een kromme rug te lopen of staan. Ook dikke gewrichten zijn afwijkend.

Behandeling met diergeneesmiddelen

Niet alle zieke dieren hoeven per se door een dierenarts behandeld te worden, er zijn veel aandoeningen die u als veehouder zelf kunt behandelen. Speciaal daarvoor stellen wij voor alle bedrijven een bedrijfsbehandelplan op, in dit plan staan de meest voorkomende aandoeningen bij melkvee en de wijze van behandelen. Als u als veehouder zelf een dier gaat behandelen met diergeneesmiddelen, werk dan altijd volgens het bedrijfsbehandelplan. Heeft u vragen over het plan of twijfelt u aan de diagnose of behandeling, neem dan altijd eerst contact op met onze praktijk. Een visite hoeft niet altijd nodig te zijn, onze landbouwhuisdierenartsen kunnen u ook bijstaan met telefonisch advies.

Voor aandoeningen die niet op uw bedrijfsbehandelplan staan, mag u niet zelf een therapie instellen met diergeneesmiddelen. Neem dan altijd contact op met de dierenarts.

Doorzoek de website