Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Uiergezondheid Dier-N-artsen

Uiergezondheid

Uiergezondheid blijft in Nederland een belangrijke afvoerreden van melkkoeien. Zo’n 20% van de afgevoerde koeien wordt afgevoerd vanwege problemen met de uiergezondheid. Bovendien is uierontsteking (mastitis) een dure aandoening: weggegooide melk, diergeneesmiddelen en dierenartskosten zijn nog maar een deel van de kosten die komen kijken bij een uierontsteking. Om nog maar te zwijgen over verminderd werkplezier. Om veehouders te ondersteunen bij het verbeteren (en optimaal houden) van de uiergezondheid van hun melkkoeien, bieden wij verschillende diensten aan.

Ziekte- en behandelingsregistratie

Bij het noteren van behandelingen van dieren moet ook de vermoedelijke oorzaak vermeld worden, zo ook bij uierontsteking. Uierontstekingen wordt opgedeeld in 3 categorieën ; licht, matig en ernstig. Ofwel graad I, graad II of graad III. Het alleen vermelden van uierontsteking en de medicatie (injectoren, injectie in de nek en pijnstillers) is niet voldoende. U dient te vermelden of het een lichte, matige of ernstige uierontsteking betreft. Hieronder een schematisch overzicht van de verschillende gradaties.

Graad 1: Lichte mastitis Alleen afwijkende melk Waterig, vlokken/klonten
Graad 2: Matige mastitis Afwijkende melk én Afwijkingen aan uier Waterig, vlokken/klonten. Uier gezwollen, pijnlijk, hard, warm, rood
Graad 3: Ernstige mastitis Afwijkingen aan uier én Zieke koe Waterig, vlokken/klonten. Uier gezwollen, pijnlijk, hard, warm, rood. Koe moet koorts, niet/minder eten, sloom, minder melk

Op basis van de symptomen beoordeelt u welke graad mastitis het betreft. Let hier op de afwijkingen in de melk, afwijkingen van de uier en afwijkingen bij de (algemene gezondheid van) de koe, zoals aangegeven in bovenstaand schema.

Mastitisinjectoren

Welke injectoren kunt u dan gebruiken? De werkzaamheid en inzetbaarheid van mastitisinjectoren dient te worden onderbouwd. Het streven is om jaarlijks 8 tot 10 melkmonsters te laten onderzoeken. Samen met uw dierenarts kan aan de hand van de uitslagen bepaald worden wat voor uw bedrijf de beste standaard mastitis injector is voor de verschillende gradaties. Indien u geen melk laat onderzoeken, blijft u wettelijk beperkt tot enkel eerste keus mastitisinjectoren!

Samen met uw dierenarts kan er een bedrijfsspecifiek advies opgesteld worden, over bijvoorbeeld behandelplannen, vaccinaties en onderzoeken. Ook aanvullende adviezen over huisvesting of dipmiddelen worden hierin meegenomen.

Bacteriologisch onderzoek (BO) van melkmonsters

Wanneer neemt u een melkmonster? Van zowel koeien met een klinische als een subklinische (hoog celgetal) mastitis wordt melk ingeleverd. In beide gevallen wordt er onderzoek gedaan naar de bacterie die de mastitis veroorzaakt. Voor klinisch zieke koeien geldt dat u niet hoeft te wachten met behandelen totdat de uitslag van het melkonderzoek bekend is. U mag starten met behandelen op basis van de Graad mastitis, zoals hierboven is aangegeven.

Melkmonsters worden in het laboratorium in onze praktijk onderzocht. Dat doen we door op een speciaal groeimedium wat melk aan te brengen, zodat de aanwezige bacteriën kunnen groeien. Meestal duurt het ongeveer 24 uur voordat de groeiende bacteriën een kolonie hebben gevormd die groot genoeg is om waar te nemen en te beoordelen. Aanvullend worden testen gedaan om te bepalen om welke specifieke bacteriesoort het gaat. Afsluitend wordt een antibiogram ingezet, waarmee bepaald wordt voor welke antibiotica soorten de bacterie gevoelig is.

Een melkmonster voor bacteriologisch onderzoek (BO) kunt u prima zelf afnemen! De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een instructiekaart gemaakt waarop u goed kunt aflezen hoe u het monster het best kunt afnemen.
Hou altijd in gedachte dat we in het monster op zoek gaan naar de bacterie die de uierontsteking (of het hoogcelgetal) veroorzaakt heeft. Iedere andere bacterie in de melk (“verontreiniging”), afkomstig van uw handen of een vies melkmonsterbuisje bijvoorbeeld, vertroebelt het beeld. Probeer dus zo schoon en steriel mogelijk te werken.

Tips voor het afnemen van een schoon melkmonster:
• Neem één monster per aangedaan kwartier. Als een koe aan meer kwartieren mastitis/hoogcelgetal heeft, neem dan meer monsters.
• Neem een monster bij voorkeur vóór dat een dier behandeld wordt. Toegediende medicatie kan de uitslag beïnvloeden.
• Gebruik altijd nieuwe, steriele melkmonsterbuizen en hergebruik deze buizen niet: bacteriën kunnen de afwasmachine overleven!
• Sluit het melkmonsterbuisje direct goed af en bewaar het melkmonster gekoeld.
Bewaart u het monster in de vriezer? Doe het buisje dan zeker niet te vol en plak de dop met wat plakband/tape steviger vast.
• Noteer altijd duidelijk koe-nummer, kwartier (en datum) op het melkmonsterbuisje

Doorzoek de website