Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Bedrijfsadvisering Dier-N-artsen

Bedrijfsadvisering

Wij richten ons bij de bedrijfsadvisering op het optimaliseren van uw bedrijfsresultaten. Het gaat hierbij om technische resultaten zoals tussenkalftijd, afkalfleeftijd vaarzen, celgetal, BSK, ziekte incidentie en dergelijke, maar ook om de financiën: uw saldo!

In de meeste gevallen komen wij voor de bedrijfsadvisering eens per 2, 4 of 6 weken op uw bedrijf. Het kan ook vaker, bijvoorbeeld op grote bedrijven, bij problemen, of als u meedoet aan de verse-koeien-check volgens de Deense methode (zie hieronder). Door regelmatige bedrijfsbezoeken door een vast persoon leert de dierenarts uw bedrijf goed kennen en kan er doelgerichter worden meegedacht, meegewerkt en geadviseerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bedrijfsadvisering een goede investering, dit willen we u graag bewijzen. Deelnemers aan onze bedrijfsadviserings-abonnement (BBA), krijgen hiernaast ook financiële voordeel bij de reguliere visites en afname van medicijnen.

Verse-koeien-check volgens het Deens-systeem

We werken op veel bedrijven al jaren met het zogenaamd Deens systeem. Ook veel veehouders beseffen dat een goed begin het halve werk is! Dat betekent dat een soepel verlopende transitieperiode, de overgang van droogstand naar lactatie, de sleutel is voor een probleemloze en rendabele lactatie. Door op, regelmatige basis, verse koeien te controleren op een aantal veel voorkomende afwijkingen kunnen we snel ingrijpen, nog voordat de koe echt in de problemen komt. Daarnaast kunnen we bij teveel opstartproblemen gaan kijken naar preventieve maatregelen om deze zaken te voorkomen.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Dit is en blijft een belangrijke peiler in onze bedrijfsadvisering. Drachtigheden scannen (vanaf 30 dagen), niet tochtige koeien onderzoeken, eventueel een tweede of derde drachtcontrole rond de 40 dagen of vlak voor het droogzetten. Tochtig spuiten, het behandelen van cystes, het aanbrengen van spiralen wordt aansluitend gedaan. Wist u dat met het verkorten van de tussenkalftijd van een maand bijna 10% meer melk in de tank te behalen is? De moeite waard dus om er bovenop te zitten!

Wist u dat?

Wij gebruik maken van een echo-systeem waarbij het mogelijk is dat u als veehouder via telefoon of tablet meekijkt bij het maken van de beelden?

Vetwerk: van bedrijfsbegeleiding naar koe-begeleiding

In 2021 zijn we als praktijk gestart met Vetwerk. Dit is de naam voor een ondersteuningsprogramma waarmee we op bedrijven proberen definitief grip te krijgen op een probleemloze productie, diergezondheid en dierwelzijn. Met behulp van de data die op de bedrijven al voorhanden zijn kunnen we maatwerk leveren bij het management van de individuele koe. Veel administratieve last wordt door dit programma overgenomen waardoor we in korte tijd al veel tevreden gebruikers hebben mogen aansluiten. Laat u hierover informeren door een van onze Dier-N-artsen.

Doorzoek de website