Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Kinder- en zorgboerderij

Zorg- en kinderboerderij

Onze dierenartsen helpen uiteraard ook graag met de zorg voor uw hobby-vee zoals schapen, geiten, varkens en pluimvee. Zo kunt u onder andere bij ons terecht voor vaccinaties, informatie over voeding of uitwendige parasieten (en de te gebruiken middelen hiervoor), klauwgezondheid en producten ten behoeve van vliegenbestrijding.

Verplichte vaccinatie - Q-koorts

Voor bedrijven welke kleine herkauwers (>50 dieren) houden  met als doel melkproductie (m.a.w. melkschapen of melkgeiten) en/of een zorg- en/of publieke functie hebben, gelden er regels in Nederland betreft verplicht vaccineren tegen Q-koorts. Alle aanwezige schapen en geiten op het bedrijf dienen jaarlijks te worden gevaccineerd tegen Q-koorts. Per 21 april 2021 zijn de regels wat betreft vaccinatie veranderd:

Voorheen moesten alle dieren vóór 1 augustus gevaccineerd zijn. De nieuwe wetgeving stelt dat de houder van de dieren, alle dieren vanaf 3 maanden leeftijd twee maal laat vaccineren, met een tussentijd van precies 21 dagen (3 weken). De laatste enting hiervan vind uiterlijk 3 weken voor de dekking of inseminatie plaats. Hierna moeten de dieren één maal per jaar én binnen 12 maanden van de vorige vaccinatie een boostervaccinatie krijgen.

Vaccinatie dient te worden geregistreerd, aangezien de NVWA hierop kan controleren. De veehouder is verplicht om de vaccinatie correct te registreren; binnen 7 dagen na vaccinatie. Dit doet met in het managementprogramma en/of via de RVO.

Keurmerk Zoönose

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Om aan te tonen dat er maatregelen getroffen worden om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen. Hierbij vult de veehouder jaarlijks een zoönosechecklist in samen met een dierenarts. Deze checklist bevat een algemeen deel met vragen en een deel met vragen per diersoort.

Om dit keurmerk te bemachtigen moet u zich aanmelden bij de GD. Hierna kunt u bij ons een afspraak maken om de (digitale) checklist met uw dierenarts in te vullen.

Voor meer informatie over dit keurmerk en over het verkrijgen hiervan en het aanmelden verwijzen wij u graag door naar de site van GD Diergezondheid. 

Doorzoek de website