Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Klauwgezondheid Dier-N-artsen

Klauwgezondheid

Optimalisatie van de klauwgezondheid op uw bedrijf komt ten goede van de gezondheid, het comfort en welzijn van uw koeien. Wat u terug zult zien in productieresultaten en duurzaamheid van uw koppel. Wist u dat wij als dierenarts onze veehouders daarin kunnen ondersteunen?

Zo is onze praktijk mede-oprichter van het Klauwgezondheidsteam Zuid (KGTZ). Dit initiatief is gestart vanuit 4 dierenartsenpraktijken in de omgeving die hun kennis en kunde regelmatig uitwisselen om zo samen met de veehouders te streven naar de hoogst haalbare resultaten. Hierbij worden zij ondersteund door  het Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC) en werken ze samen met een aantal (zelfstandige) klauwbekappers uit de omgeving.

Koeien lopen de hele dag rond in uw stal; naar het voerrek, een ligplaats en naar uw melkstal of robot. Wanneer er met betrekking tot de klauwgezondheid iets niet helemaal goed gaat en de koe dus pijn ervaart bij het lopen, zal zij minder gaan lopen. Dit ziet u direct terug in een verminderde voeropame en een verkorte ligtijd. Indirect drukt dit de melkproductie. Reden genoeg dus om klauwgezondheid als een van de aandachtspunten op uw bedrijf te houden!

Klauwgezondheidsporoblemen kunnen ingedeeld worden in infectieus, zoals bijvoorbeeld Mortellaro en tussenklauwontsteking, en niet-infecteus. Bij deze laatste kunt u denken aan witte lijn defecten, zoolzweren of zoolbloedingen en tylomen. In uw stal kunt u last hebben van zowel infectieuze als niet-infectieuze aandoeningen, maar ook kan een koe last hebben van meerdere aandoeningen aan één poot.

Het ontstaan van klauwaandoeningen is afhankelijk van verschillende en meerdere (risico)factoren. Voorbeelden hiervan zijn de klauwstand, weerstand van de koe en hygiëne van de roosters/vloer. Maar ook voeding en huisvesting.

Dier-N-artsen kan u helpen met het in kaart brengen van uw kreupelheden en klauwgezondheidsproblemen. Vanuit deze informatie kunnen we een passend plan van aanpak opstellen voor uw koppel of een individuele koe. Op koppelniveau kunnen wij meekijken wat de risicofactoren op uw bedrijf zijn welke aandacht behoeven. Voor de individuele koe kunnen we een behandelplan opstellen of een operatie uitvoeren, zoals een klauwamputatie of tyloom-verwijdering, waardoor ze beter gaat lopen. Door de klauwgezondheid op uw bedrijf te verbeteren wordt uw koppel duurzamer, zij worden immers niet vroegtijdig van het bedrijf afgevoerd door (chronische) kreupelheid, met alle gevolgen van dien.

Uit ervaring weten we dat er op een hoop bedrijven op het gebied van klauwgezondheid nog het een en ander te verbeteren valt.

  • Wist u bijvoorbeeld dat een kreupele koe u gemiddeld meer dan €60,- per dag kost?
  • Én dat er gemiddeld meer dan 10 dagen tussen het moment zit dat de veehouder die een kreupele koe heeft gezien en de start van de behandeling?

Met andere woorden; kunt u de rekensom maken wat de financiële gevolgen zijn van kreupele koeien op uw bedrijf?! Schrikt u van dit bedrag?

Vraag onze klauwgezondheid-expert Louis om hulp! Dit mag via het bij u bekende telefoonnummer of rechtstreeks via lzijlmans@diernartsen.nl.

Doorzoek de website