Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0162 - 748062 | Contact

Voor spoed zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar op
0162 - 748062 | Contact

Noodslachting

In Nederland is het verboden om dieren die niet in staat zijn om zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen, te vervoeren. Hierdoor is het niet mogelijk om dieren die door een ongeval slecht kunnen lopen en overigens goed gezond zijn aan te bieden op een slachthuis. Ook dieren met ernstige open wonden, dieren met een prolaps (“de baarmoeder/endeldarm eruit”) en drachtige dieren waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is en dieren die in de week ervoor verworpen hebben, mogen niet vervoerd worden. Deze dieren kunnen dus ook niet levend aangeboden worden bij een slachthuis.

Soms komt het voor dat een dier dat niet vervoerd mag worden, wel “voldoet aan de voorwaarden om voor menselijke consumptie te worden geslacht”.

Als u een dergelijk dier wilt aanbieden voor de slacht, is er nog een mogelijkheid: u biedt het dier aan voor een noodslachting op de boerderij. Wij doen dan op uw bedrijf de antemortem (levende) keuring, we bedwelmen het dier met een schietmasker en laten het daarna verbloeden.

Op deze manier wordt aan alle wettelijke en welzijnseisen voldaan en hoeft vlees dat prima voor humane consumptie geschikt is, niet weg gegooid te worden.

Eisen voor een noodslachting:

Voordat een dier in aanmerking kan komen voor noodslachting, moet aan in ieder geval drie voorwaarden voldaan worden:

  1. Het dier moet een ongeval gehad hebben
  2. Het dier moet gezond zijn op het moment van het ongeval
  3. Het dier moet om welzijnsredenen niet levend vervoerd kunnen worden naar het slachthuis

Tussen het ongeval en het moment van noodslachting mag maximaal 72 uur zitten. Bovendien moet het dier voor de noodslachting altijd door een dierenarts onderzocht worden (een dood dier aanbieden voor noodslachting is dus geen optie).

Op zich is het vervelend genoeg als een dier door omstandigheden aangeboden moet worden voor noodslachting, maar als het dier dan ook nog afgekeurd wordt, is het helemaal vervelend en een onnodige kostenpost natuurlijk. Biedt dus alleen dieren aan die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Bovendien worden dieren met koorts altijd afgekeurd voor noodslachting, dus controleer voordat u ons belt in ieder geval altijd even de temperatuur!

Als u een dier wilt aanbieden voor noodslachting, maken wij bij voorkeur meteen ook de afspraak voor u met Diepeveen/een andere veehandelaar (als u dat wilt). Zo kunnen we zorgen dat het dier na de noodslachting ook zo snel mogelijk op het slachthuis aankomt.

Neem voor het maken van een afspraak voor een noodslachting of als u advies wilt inwinnen over de mogelijkheden met betrekking tot een noodslachting contact op met onze praktijk: 0488-482900, optie 1, landbouwhuisdieren.

Uitzonderingen

In enkele gevallen kunnen gewonde of zieke dieren wel vervoerd worden, namelijk wanneer het licht gewonde of zieke dieren betreft waarvoor het transport geen extra lijden veroorzaakt. In dat geval moet de eigenaar eerst advies van de dierenarts inwinnen.

Als wij vinden dat het transport geen extra lijden veroorzaakt, kunnen wij een schriftelijke motivatie voor de NVWA dierenarts meegeven. Vaak stellen wij in een dergelijke motivatie wel dat een dier individueel vervoerd moet worden, hou daar bij het vervoer dan rekening mee. Het dier kan dan alsnog levend vervoerd worden naar het slachthuis.

Als wij een negatief advies geven en u neemt toch de beslissing om een dier levend te vervoeren, dan is dat voor de verantwoordelijkheid van de diereigenaar en de vervoerder. Ook als de toestand van een dier onderweg dusdanig verslechterd dat het bij aankomst op het slachthuis niet meer geschikt zou zijn voor transport, kan de NVA dierenarts overgaan tot bestuurlijk handhaven. Soms komt dit neer op een waarschuwing, maar meestal betekent dit dat de veehouder en transporteur beboet worden.

Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde

Geboortehulp

Doorgaans kan een koe haar kalf zelf ter wereld brengen. In sommige gevallen wil het echter niet lukken en is extra hulp nodig.

Kalf – Lingehoeve Diergeneeskunde 2

BBP & BGP

De veehouder is volgens de wet verplicht om zelf contact op te nemen met de dierenarts om een BBP en BGP te laten opstellen.

Koe – Lingehoeve Diergeneeskunde 4

Noodslachting

Een noodslachting is nodig wanneer het dier niet vervoerd mag worden maar is geschikt is voor consumptie.

Uier – Lingehoeve Diergeneeskunde 1

Uiergezondheid

Uiergezondheid blijft in Nederland een belangrijke afvoerreden van melkkoeien.

Rund – Lingehoeve Diergeneeskunde

Nieuwsbrieven

Hier vindt u een versie van onze laatste en eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Actueel

Uw dier in goede handen

Onze veeartsen dragen zorg voor de behandeling van zieke runderen, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Tevens bieden zij professionele bedrijfsbegeleiding. Ons werkgebied omvat de Betuwe en Rhenen. Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met zaterdag bellen tussen 8 en 9 uur ’s ochtends: 0488-482900. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0488-482900  (optie 1, landbouwhuisdieren).

 

Doorzoek de website