Nieuwsbrief schaap mei 2016

7 juni 2016

Het voorjaar is begonnen! De schapen en lammetjes huppelen weer vrolijk door de wei! Helaas ook weer de tijd voor wormen en andere beestjes….

Maagdarmwormen

In het maagdarmkanaal van schapen kunnen diverse wormsoorten voorkomen. Of en hoeveel schade ze veroorzaken is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid. De tijd van voorkomen van de symptomen is per wormsoort afhankelijk door de manier van overleven in de winter en de cyclus. Globaal gezien kunnen in het begin van het jaar (maart t/m juni) symptomen worden gezien van Nematodirus : waterdunne diarree en sterfte bij lammeren. Van juni tot en met oktober is Heamonchus contortus (de rode lebmaagworm) de worm die kan zorgen voor slapte en sterfte doordat de wormen bloed zuigen uit de lebmaag. Vanaf september tot januari zijn Teladorsagia en Trichostrongylus de wormen die kunnen zorgen voor dunne mest en groeivertraging.

Of, wanneer en waarmee ontwormd moet worden is onder andere afhankelijk van de bedrijfshistorie en de beweidingsmogelijkheden. Daarnaast is het gelet op de resistentie ontwikkeling van de wormen tegen de diverse wormmiddelen van belang verstandig om te gaan met het inzetten ervan. Het ontwormen van schapen en lammeren is dus maatwerk!

Met behulp van mestonderzoek kunnen de ontwormingsmiddelen gericht worden ingezet. Goede momenten voor mestonderzoek zijn: 6 weken na het naar buiten gaan, in de zomer 3-4 weken na verweiden en bij problemen zoals diarree, groeivertraging, slome dieren. In het onderzoek wordt ook meteen gekeken naar aanwezigheid van coccidiose.

Coccidiose

Coccidiose is een parasiet die net als wormen diarree en groeivertraging kan veroorzaken. Coccidiose komt met name voor bij lammeren tussen de drie en twaalf weken. Alle omstandigheden die ervoor zorgen dat de lammeren het niet optimaal doen, zijn een risico voor het optreden van coccidiose. U kan hierbij denken aan; te laag geboortegewicht, te weinig biest en melk bij de moeder, te koud, te nat, tocht in de stal of voer met mest bevuild. De diagnose kan heel simpel worden gesteld met behulp van mestonderzoek.

Myiasis

Myiasis is een aandoening die regelmatig bij schapen wordt gezien. De ziekte wordt veroorzaakt door de maden van de blauwgroene bromvlieg ‘Lucilia Sericata’. Deze vlieg is met name actief in de periode van april tot en met oktober. De maanden waarin de meeste problemen worden waargenomen zijn juli en augustus maar de eerste gevallen hebben we dit jaar al gezien. Elk schaap kan myiasis krijgen wanneer de omstandigheden voor de vlieg goed zijn, met name warm weer en een broeierige, natte vacht zijn al voldoende om vliegen aan te trekken. Ben met name alert na regenval bij warm weer, dieren met vuile, vochtige plekken in de vacht en het zien van de blauwgroene vliegen.

Wanneer een schaap myiasis heeft is het van belang zo snel mogelijk te behandelen! De behandeling is afhankelijk van de ernst van de aantasting. Neem hiervoor contact op met ons.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen! Door de schapen preventief te behandelen met Click® zijn de dieren zo’n 16 weken beschermd tegen myiasis.