Rund

Dier-n-artsen rundvee: Wat kunnen wij u bieden?

Wij richten ons bij de bedrijfsadvisering op het optimaliseren van uw bedrijfsresultaten. Het gaat hierbij om technische resultaten zoals tussenkalftijd, afkalfleeftijd vaarzen, celgetal, BSK, ziekte incidentie en dergelijke, maar ook om de financiën: uw saldo! In de meeste gevallen komen wij voor de bedrijfsbezoeken 1 keer per 2, 4 of 6 weken op uw bedrijf. Het kan ook vaker, bijvoorbeeld op grote bedrijven, bij problemen, of als u meedoet aan de Deense methode. Door regelmatige bedrijfsbezoeken door een vast persoon leert de dierenarts uw bedrijf goed kennen en kan er doelgerichter worden meegedacht, meegewerkt en geadviseerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt  bedrijfsadvisering een goede investering, dit willen we u graag bewijzen. Een groot pluspunt van een bedrijfsadviserings abonnement is dat alle visites tussen 08:00u-09:00u doorgebeld aan de praktijk GRATIS zijn uitgezonderd spoedvisites.

Dit is en blijft een belangrijke peiler in onze bedrijfsbegeleiding. Drachtigheden scannen (vanaf 30 dagen), niet tochtige koeien onderzoeken, eventueel een tweede of derde drachtcontrole rond de 40 dagen of vlak voor het droogzetten. Tochtig spuiten, het behandelen van cystes, het aanbrengen van spiralen wordt aansluitend gedaan. Wist u dat met het verkorten van de tussenkalftijd van een maand bijna 10% meer melk in de tank te behalen is? De moeite waard dus om er bovenop te zitten!

Aandacht geven aan de verse koe loont! Het is de meest kwetsbare periode in de lactatie van een koe. We checken de verse koeien op conditie, om te beoordelen of ze in de droogstand niet zijn afgevallen. Op ketose, op het niet schoon zijn van de baarmoeder, koorts en beschadigingen in de schede en behandelen aansluitend. Zo heeft het dier het minste last en is er snel weer bovenop zodat ze een goede lactatie kan gaan maken. Tegelijkertijd voorkomen we in een groot aantal gevallen het ontstaan van een lebmaagverplaatsing of het echt ziek worden van de verse koe.

De droge koeien worden bekeken en vooral de conditie wordt beoordeeld. Is het een dier dat extra risico draagt rondom het afkalven door een overmatige conditie of tweelingdracht? Dan kan worden besloten tot een aangepaste aanpak rondom het afkalven van deze dieren. De voeding kan worden aangepast en-/of er kan gebruik worden gemaakt van een Kexxtone bolus om slepende melkziekte te voorkomen. Wanneer blijkt dat dieren tijdens de droogstand afvallen is ingrijpen noodzakelijk. Indien nodig kan een vaccinatie tegen kalverdiarree worden uitgevoerd vanaf 13 weken tot 3 weken voor het afkalven.

Bij het bedrijfsbezoek worden de melkcontrolegegevens besproken. De MPR vertelt veel over hoe het loopt op een bedrijf. Soms kan dit aanleiding geven tot bijsturing in het rantsoen, in het aanpakken van probleemkoeien qua celgetal, etc. De waarnemingen aan de koeien zelf en de bijbehorende data zijn de basis voor een gezondheidsbeoordeling.

Al onze dierenartsen zijn bevoegd om de Deense methode toe te passen. Dit is een intensieve manier van bedrijfsbegeleiding waarbij eenmaal per één of twee weken alle koeien in een bepaald stadium van de lactatie worden gecheckt op ketose, witvuilen, cyclusstadium en dracht. Bovendien worden gegevens verzameld waardoor, na een jaar, een analyse gemaakt kan worden van uw bedrijf. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Waar laat u geld liggen? Wij presenteren u dit in een jaarrapport. Samen met u en de veevoederleverancier en eventueel anderen gaan we daarvoor rond de tafel zitten.

Veehouders die deelnemen aan deze methode vinden het prettig om met een duidelijke regelmaat de koeien langs te gaan, zeker te weten dat alles onder controle is en dat er geen dieren worden vergeten die bijvoorbeeld geïnsemineerd hadden mogen worden. We zien de bedrijfsresultaten verbeteren: de tussenkalftijd daalt, de afkalfleeftijd van de vaarzen daalt en in de meeste gevallen treden er minder ziektes op zoals slepende melkziekte, lebmaagverplaatsingen, maar ook acute uierontsteking. Door de zorg te intensiveren stijgt de weerstand van de koe en loopt het duidelijk lekkerder.

Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt het jongvee niet vergeten. Onthoornen vindt plaats, eventuele vaccinaties tegen pinkengriep, longworminfecties worden uitgevoerd. Tijdens de bezoeken wordt ook de gezondheid van de kalveren bekeken. Is er sprake van diarree, dikke navels, navelbreuken of hoesten. Hoe zien de kalveren eruit, groeien ze goed. Jongveemetingen kunnen worden beoordeeld.

Dit is een computersimulatieprogramma waarmee we uw bedrijf kunnen nabootsen en economisch kunnen doorrekenen. Als we eenmaal een uitgangsituatie hebben gemaakt, kunnen we kijken wat er gebeurt voor uw saldo als bijvoorbeeld de tussenkalftijd daalt, of als de vaarzen eerder afkalven, of als de persistentie toeneemt. Zo kunt u prioriteiten stellen voor uw investeringen. U weet wat u kunt verdienen en kunt daar de investeringen tegenover stellen. Zoals wat zijn de kosten vs baten van 3 maal daags melken of klauwverbanden aanleggen etc.

Dit is een alternatief prijssysteem dat we hanteren naast de normale prijsstelling. In het Total Cow Care systeem betaalt u een vast bedrag per koe per jaar. Daarmee is het voor u duidelijk wat u per jaar aan dierenartsenkosten kwijt bent. U kunt zelf bepalen welke diensten u per koe in wenst te gebruiken, variërend van Cow Care 7-14 dgn, 60 dagen, niet tochtig, drachtcontrole, zieke koe, entingen, onthoornen kalf etc.  Deze prijs per koe wordt helemaal op maat gemaakt voor uw bedrijf.